Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

igul
6245 b8a2 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianables nables
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover vianables nables
igul
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viatruustme truustme
3972 e490
Reposted fromladies ladies viaaura-lunaris aura-lunaris
igul
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viaaura-lunaris aura-lunaris
igul
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viameovv meovv
igul
2073 b383
Reposted fromsoSad soSad vianables nables
igul
igul
igul
Reposted fromtfu tfu viaromantycznosc romantycznosc
igul
igul
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
igul
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaromantycznosc romantycznosc
igul
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
igul
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaczarnemajtki czarnemajtki
igul
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viaromantycznosc romantycznosc
igul
5839 49c1
igul
trakoscan castle VI
igul
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl