Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

igul
Nam, Kobietom, potrzebna jest uroda, żeby mężczyźni nas kochali, a głupota, żeby ich kochać.
— Coco Chanel
Reposted fromMsSuzanna MsSuzanna viaBilora Bilora
igul
Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie, że wierzysz we mnie tak ślepo.
— Miuosh "Bon Jovi"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaBilora Bilora
igul
igul
W każdym miesiącu znajduj czas na chwile dla siebie, chwile radości, pasji i miłości.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
igul
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaBilora Bilora

May 03 2017

0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viameovv meovv
8202 8853 500

bruwho:

Ayla Granmo

igul
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaBilora Bilora
6512 1b3d 500
igul
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
igul
8898 654f
Reposted fromretro-girl retro-girl
igul
8987 0b8b
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
igul
0032 d399
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
igul
1481 ba5f
Reposted frompiepszoty piepszoty viaxannabelle xannabelle
igul
3205 05e8
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
igul
5481 f523
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
igul
6303 53fd
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
igul
4024 f414
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
igul
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaalmostlover almostlover
igul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl