Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

igul
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaKallay Kallay
igul
0029 4058 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaaura-lunaris aura-lunaris
igul
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
igul
8844 7851 500
Reposted frommoai moai viaromantycznosc romantycznosc
igul
igul
Reposted fromgruetze gruetze viaaura-lunaris aura-lunaris
igul
igul
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
igul
4845 9679 500
igul
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viausmiechprosze usmiechprosze
igul
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaromantycznosc romantycznosc
igul
igul
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
igul
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viameovv meovv
igul

September 26 2018

igul
igul
7018 f5af 500
Reposted frommiischa miischa viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
igul
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic viaKallay Kallay
igul
Proszę się nie obrażać, że użyję słowa "suka". Tak nazywają kobiety naszego pokroju. Ponieważ nie uznajemy kompromisów, nie stosujemy półśrodków. Wkopujemy piłkę wprost do bramki. Suki mają swój honor.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKallay Kallay
igul
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viahaley haley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl