Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

igul
9924 bd07 500
Reposted bySkydelanbanshelucidumintervallumAyumiSkydelanadlerek12ilovegreenmyrlasillyvanas

May 30 2017

igul
0482 b683
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
igul
igul
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
9082 bc0e 500

paris2london:

Dream

igul
4076 f487 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
igul
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaclerii clerii
igul
3837 1023 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
igul
2031 be07
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianables nables
igul
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viaretro-girl retro-girl
igul
7852 880b 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature vianivea nivea
igul
Wierzyłam, że jesteśmy silniejsi, niż jedna pomyłka.
— Grey's Anatomy s10e09
Reposted frombizarrement bizarrement viaredshadow redshadow

May 09 2017

igul
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931)
Reposted fromSpetana Spetana viaBilora Bilora
igul
Nam, Kobietom, potrzebna jest uroda, żeby mężczyźni nas kochali, a głupota, żeby ich kochać.
— Coco Chanel
Reposted fromMsSuzanna MsSuzanna viaBilora Bilora
igul
Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie, że wierzysz we mnie tak ślepo.
— Miuosh "Bon Jovi"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaBilora Bilora
igul
igul
W każdym miesiącu znajduj czas na chwile dla siebie, chwile radości, pasji i miłości.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
igul
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaBilora Bilora

May 03 2017

0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viameovv meovv
8202 8853 500

bruwho:

Ayla Granmo

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl