Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2019

igul
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
igul
8319 45a3 500
igul
2382 950a 500
Reposted fromwyczes wyczes viapikkumyy pikkumyy
igul
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
igul
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
igul
3158 bbb2
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
igul
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viaNataly Nataly
pinkheartsandsparkledreams.tumblr.com
Reposted fromweheartit weheartit vialostinthecity lostinthecity
igul
5394 f7fc 500
igul
O tym kim jesteśmy nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd, talent, ale to jak traktujemy drugiego człowieka.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia vialostinthecity lostinthecity
igul
5758 6276
Reposted fromsaku saku vialostinthecity lostinthecity
igul
igul
8338 1ea4
Reposted fromfoods foods vialostinthecity lostinthecity
igul
9254 a82c
Reposted fromnatiiiss natiiiss vialostinthecity lostinthecity
igul
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
igul
Chcę być dla tego mężczyzny wszystkim, ponieważ on jest wszystkim dla mnie.
— 50 twarzy greya
Reposted frombadgal badgal vialostinthecity lostinthecity
igul
5318 6e7a
Reposted fromretaliate retaliate vialostinthecity lostinthecity
igul
Reposted fromula ula vialostinthecity lostinthecity
igul
Szkoda, że nie można się na zapas wyprzytulać, a potem kiedy się tęskni wykorzystać te dodatkowe uściski.
— ...
Reposted fromkatalama katalama vialostinthecity lostinthecity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl