Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

igul
igul
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
igul
3701 4a68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
igul
2304 246d
przepis
igul
1475 09e0
Reposted fromSabela Sabela viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
igul
2494 2550 500
igul
7160 cd0d
Reposted frommartynkowa martynkowa viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
igul
igul
igul

Childhood photos of the Game of Thrones' cast

igul
0755 9f2b 500
igul
igul
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
igul
igul
igul
7018 f5af 500
Reposted frommiischa miischa viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
igul
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaromantycznosc romantycznosc

August 03 2017

igul
5928 6eea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
igul
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianables nables
igul
4373 e576
Reposted fromfitvet fitvet vianables nables
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl